دروس نیمسال اول سال 99

آمار و احتمال مهندسی برق و کامپیوتر

مدرس: کاظمی‌تبار

ترم تحصیلی: نیمسال اول ۱۳۹۹

گروه واتساپ درس روی لینک کلیک کنید تا عضو شوید 

https://chat.whatsapp.com/Lkb2QJ8U3MmLbJk96E8JPc